MONA I FARTA. Foto: Studio Oscar, Lillestrøm

Bli proff på rekordtid. Om å skinne

Min hovedjobb er å være lærer i vgs for ungdom i markedsføring, salg og ledelse i vgs AFK. På fritiden driver jeg dette firma, Mona Service.

Jeg lytter til, spør og gir helt konkrete tips og råd til målgruppen ledere, gründere og fagfolk etter nærmere avtale. 

Jeg har styrket min profesjonalitet med å være utrolig nysgjerrig, disiplinert og oppdatert. Jeg ser profesjonalitet, og går rett på kilden til met kunnskap og hjelp selv. Styrk din profesjonalitet du også. Du skal skinne! Se deg lykkes. Det får jeg selv også et stort boost av. Sammen mot målet! 

Du vet det og jeg vet det, vi har alle et behov og ønske om å skinne, bli sett, lyttet til og fremstå profesjonelle. Jeg bidrar til å at du appellerer til både hodet, hjertet og øynene i mer multimediale ppt presentasjoner. Jeg har svart belte i digitale ferdigheter som Office pakken med ppt. 

Det er viktig å være bevisste på hvordan vår formidling, dialog, markedsføring og presentasjoner virker på andre, synes jeg. 

 

Ha meg i mente, neste gang det dukker opp mulighet- En mulighet der du, bedriften din og teamet ditt skal skinne.

Mitt mål med Mona Service er at du skal bli møtt med ulike verktøy jeg har lært meg å bruke selv eller brukt i situasjoner med ønsket effekt og heldig utfall. Og lærer stadig. 

 

Hvorfor akkurat ditt firma og du skal skinne

Konkurransen er brutal. Du eier, driver eller leder et firma som skal utvikle produkter og tjenester som identifiserer, tilfredsstiller og forutser behov og ønsker hos kunder og prospekter i ulike markeder. Du vet du leverer fordeler for organisasjonen, kunder, partnere og samfunnet.

Bedriften din må ha et særpreg og være unik sammenliknet med konkurrenter. Min erfaring er at hvis firma tydeliggjør og og spisser sine målsetninger og suksess med markedsføringsmix er det lettere og raskere å se hvilken kompetanse og tjenester bedriften trenger for å oppnå raskere økonomiske gevinster.

HVORFOR? 

Profesjonelle eiere, ledelse og ansatte oppfattes raskt som svært profesjonelle i å skape, markedsføre, kommunisere og levere verdi til kunder hver dag. De beste vet mer om målgrupper/ publikum og hvordan etablere nye og beholde eksisterende relasjoner.

Mona Service bistår med kartlegging og lager en proff plan for å spisse og videreutvikle din bedriftsstrategi, marketingstrategi, ledelse, formidling, budskap, form og innhold. 

De aller beste skinner! De gir oss alle 'et lite boost' fordi de dekker noen sentrale behov, mål og ønsker hos sine eksisterende og nye kunder.  

Dette kan du forvente

- En erfaren rådgiver med fagkvalifikasjoner, varme og formidlingsevne tilpasset dine leder-, bedrifts- og kommunikasjonsbehov, og sammen skapes noe nytt og bedre 

- Jeg bretter opp ermene med høy arbeids- og produksjonskapasitet, slik at du er klar til din neste aktivitet. 

- Erfaring med rådgivning til sr. ledere, gründere, foredragsholdere og fagfolk, samt forstår og underviser ungdom. 

- Høy kompetanse innen utvikling av praktisk markedsføring, ledelsestoff, pedagogiske opplegg, presentasjoner, fagstoff, salg og undervisning.

- Jeg kan produsere eller hjelpe deg å lage enkle videoer til dine presentasjoner og digitale kanaler.

- Jeg har lese-, regne-, muntlige-, digitale- og skriftlige ferdigheter. 

- Jeg har erfaring med å jobbe med grafiske designere, fotografer, videoprodusenter, tekstforfattere, språkvaskere, reklamebyrå og  kommunikasjonsbyrå. 

- Jeg har erfaring med konseptualisering, før det sendes til spesialister som grafiske designere, kreative, produsenter og tekstforfattere. Sammen kan vi bidra til å lage en god brief, gjennomføring og effektmåling. 

Mitt mål er at du tenker at du aldri har lært så mye om markedsføring og salgsaktiviteter. Du får et boost på inntekter og omsetning, som varer. Jeg liker å hjelpe ledere til å lykkes. Basert på velutprøvde markedsføring og ledelse metodikker, teori og beste praksis. Og vi når målet sammen i en prosess basert på rådgivingssamtaler, med god praksis med markedsføringsfaget, praktisk pedagogikk og salgsfaget.

Sammen kan vi skape, spisse og videreutvikle ledelsestrategi, marketingstrategi, konkurrentanalyser, markedsanalyser, PR, salgsstrategi og budskapsformidling i tråd med din bedrifts verdier, visjon, forretningside og overordnede mål og strategier. Kunden er i sentrum.

Om å gjøre en forskjell

Bedrifters og organisasjoners viktigste verdi er at den gjennom dens ledelse og de ansatte, kompetansen, saker, produkt og tjenester, samfunnsoppdrag og sosiale orientering gjør en unik forskjell for kunder i deres behov og ønsker. Jo mer kundeorientert, på hugget og profesjonelt, desto bedre omsetning. Hver dag skaper ledere og ansatte verdier som gjør at firma vokser, folk beholder jobbene sine, partnere trigges, nye ansatte rekrutteres og kunder er med på reisen. 

Og det faktum at vi alle vil møte blide, gode og kvalifiserte mennesker på jobb. Alt synliggjort med en plan og strategi, innsats, hardt arbeid, litt kløkt og helhet!

Jeg viser deg hvordan du kan få vekst i bedriften du leder, driver og eier. Strategisk. Raskt. Enkelt. Effektivt. Strukturert. Genererer ekstra inntekter.   

I tillegg holder jeg kurs, se egne kurssider, takk

Bedriftsrådgiving og administrativ rådgiving. Mona Service, Mona Skogstad. Org.nr. 996 166 287 


MONA SERVICE VIDEO

Proff på sekundet

Be om en analyse og samtale nå!