Tommel opp for bedre samarbeid!

Slik kan jeg bidra som rådgiver

Jeg kan hjelpe deg med hele eller deler av prosessen med forretningsplan, markedsplan, kundedialog aktiviteter,  salgsprosesser og måling av effekt.  

- Markedsplan med visjon, forretningside, overordnet strategivalg

- SOFT analyse ( styrker, svakheter, muligheter og trusler), en suksessrik markedsføringsstrategi, primær og sekundærmålgrupper

- Marketingmix som inkluderer service marketing mix. CRM. Datadrevne beslutninger. Markedskommunikasjon til nye prospekts, pressemeldinger/ PR/ medieomtale, budskapsformidling. Velkomstpakker. Kundekommunikasjon. 

- Personlig historiefortelling med struktur og en rød tråd - og en presentasjon som sitter. Pedagogiske tips. Styrke din selvpromo og gjennomslagskraft i relasjoner - etablere, beholde og reparere.  Å si det du ønsker å si og bli sitert, å si det med digitale verktøy som rågod pp, video eller film er smart!

- Hvordan gi de vanskelige samtalene og gi korrektive tilbakemeldinger og samtidig styrke relasjonen. Og kurs i selvregulering og emosjonsregulerende strategier ( for skoler)

Kort sagt: Gi deg effektivt beslutningsgrunnlag og ideer til nye temaer for bøker, foredrag, markedsførings-og salgsaktiviteter. 

OM MEG SOM RÅDGIVER. Praktisk. Strategisk og analytisk anlagt. Planmessig. Effektiv. Rask. Evne til å jobbe selvstendig og i team for å skape resultater og forandringer. Raus på god service.

Vite mer? Se egne rådgivingssider pr. tjeneste eller  kontakt meg. 

 

Navn*
E-postadresse*
Telefonnummer*
Emne
Melding*