Slik kan jeg bidra som rådgiver

Jeg kan hjelpe deg med hele eller deler av prosessen med forretningsplan, markedsplan, kundedialog aktiviteter,  salgsprosesser og måling av effekt.  

- Markedsplan med visjon, forretningside, overordnet strategivalg

- SOFT analyse ( styrker, svakheter, muligheter og trusler), en suksessrik markedsføringsstrategi, primær og sekundærmålgrupper

- Marketingmix som inkluderer service marketing mix. CRM. Datadrevne beslutninger. Markedskommunikasjon til nye prospekts, pressemeldinger/ PR/ medieomtale, budskapsformidling. Velkomstpakker. Kundekommunikasjon. 

- Personlig historiefortelling med struktur og en rød tråd - og en presentasjon som sitter. Pedagogiske tips. Styrke din selvpromo og gjennomslagskraft i relasjoner - etablere, beholde og reparere.  Å si det du ønsker å si og bli sitert, å si det med digitale verktøy som rågod pp, video eller film er smart!

- Hvordan gi de vanskelige samtalene og gi korrektive tilbakemeldinger og samtidig styrke relasjonen. Og kurs i selvregulering og emosjonsregulerende strategier ( for skoler)

Kort sagt: Gi deg effektivt beslutningsgrunnlag og ideer til nye temaer for bøker, foredrag, markedsførings-og salgsaktiviteter. 

OM MEG SOM RÅDGIVER. Praktisk. Strategisk og analytisk anlagt. Planmessig. Effektiv. Rask. Evne til å jobbe selvstendig og i team for å skape resultater og forandringer. Raus på god service.

Vite mer? Se egne rådgivingssider pr. tjeneste eller  kontakt meg. 

 

Bedriftsrådgiving og undervisning. Mona Service, Mona Skogstad. Org.nr. 996 166 287

Navn*
E-postadresse*
Telefonnummer*
Emne
Melding*