CV - Hva er hun god i?

10-års erfaring som lærer i videregående skle i salg, service, reiseliv, markedsføring og ledelse, entreprenørskap og bedriftsutvikling. Og i fellesfagene norsk, engelsk og samfunnsfag for yrkesfag.

28-års erfaring i privat sektor i funksjoner med ansvar for salg, budsjetter, informasjon og prosjektledelse, markedskoordinator og markedssjef, leder- og kommunikasjonsrådgiving.

Mona er en driftig frøken som har kunnskap om og interesse for ledelse, organisasjonskultur, markedsføring, teknologi, økonomi og pedagogikk.

Bakgrunn

Januar 2021 har hun mastergrad fra BI Norwegian Business School, og går opp i stillingstittel til lektor med tilleggsutdannelse som lærer i Viken Fylkeskommune på Rælingen videregående skole. Hun er også gründer og uavhengig rådgiver i konsulentselskapet Mona Service Mona Rådgiving.

Hun begynte å studere markedsføring allerede som 19 åring, og tok Bachelorgrad i markedskommunikasjon i 2003 høygravid. Deretter begynte hun å studere ledelse på BI I årene 2004-2007 samtidig som småbarnsmamma. På BI Norwegian Business School studerte hun Executive Master of Management programmene Markedsføringsstrategi, Påvirkningsledelse, Scenarier & Strategy, Samspill og ledelse mens hun jobbet i privat sektor. Hun forsket på meningsfull ledelse sammen med en som jobbet som lærer, og sammen fant de mange sammenhenger mellom praktisk pedagogikk og transformasjonsledelse. Hun samarbeidet med en økonom og sammen forsket de frem 4 ulike verdiscenarier for Norge år 2025, med betydningsfulle driverne norsk økonomi og individ og fellesskap. Her debuterte hun som foredragsholder for redaktører, human organisasjon og business.

Hun endret seg med all kompetansen fra studiene, og ble betraktelig mer samfunnsbevisst. Kunnskapsdeling til neste generasjon ledere, selgere og markedsførere ble viktigere. Hun tok derfor Praktisk Pedagogisk utdannelse på Høyskolen i Oslo og Akershus på Kjeller i 2009-2011, som er myndighetenes krav for å jobbe i offentlig skole. Det var derfor naturlig for henne å bli lærer i fagene markedsføring og ledelse, entreprenørskap og bedriftsutvikling, samt salg og service.

Samarbeidet med næringslivet fortsatte i lærerrollen. Og rådgiverrollen i eget firma stimulerte også hennes interesse og kunnskap om ledelse, markedsføring og relasjonsbygging. Hun tok mer utdannelse på OsloMet i 2018-2019 Relasjonskompetanse for yrkesfaglærere. Hennes forskning fra egen arbeidsplass med fordypning i ledere og lærere sin kommunikasjons- og tilbakemeldingskultur. Og forskning på behov for selvdisiplin og selvkontrollregulering på individnivå og klasseromsstrategier som klasseleder i skolen.

I 2018 revitaliserte hun seg som gründer i Mona Service, og leide lokaler i Business Lillestrøm. Firma ble mer kjent, og flere referanser ga henne troverdighet i rådgiverrollen. I jobben som lærer gir elevene henne gode skussmål. 

I 2020 bestemte hun seg for å ta mastergraden på BI kombinert med fast jobb som lærer. Først med Executive Master of Management programmet Leading Digitized workplaces. Denne forskningen fokuserte på skoleledelse og hvordan man kan bedre engasjere ansatte i visjon og organisasjonskulturendring, og hvordan digital transformasjon influerer på måten vi leder på og underviser på. Kurset tok hun midt under coronaen, og sier selv at det hjalp henne og holde fokus. Microsoft Framework Office 365 ble brukt som ekstern ressurs. Og hun vil gjerne dele forksningen og kompetansen til beste for bedrifters og skolers omdømme, utvikling og digital innovasjon.

Nå tar hun Executive Master of Management programmet anvendt økonomi for ledere i et globalt perspektiv med vekt på makroøkonomi og økonomisk historie. Hennes interesse er hvordan dette virker inn på norsk økonomi, i et utenfra og inn perspektiv. Og det henger sammen med hennes interesse for hvordan vi blir forandret på grunn av drivkrefter som økonomien i et land som Norge.

Monas forskningsinteresser er oppsummert ledelse, markedsføring, organisasjonskultur, teknologi, økonomi og pedagogikk med innflytelse på individ, bedriftene i privat sektor, det offentlige og samfunnet. 

Utdannelse:

-Executive Master of Management i Anvendt økonomi for ledere i et globalt perspektiv. Makroøkonomi. Mastergrad pågår, ferdig des 2020.

-Executive Master of Management Digitized workplaces for leaders, BI Oslo. Hvordan kan skoleledelse gå fra å være en god til fremragende skole i en digital tid. Karakter B. 

- Relasjonskompetanse, OsloMet Kjeller, eksamen vår 2019. Utviklingsprosjekter: 8-stegs relasjonsbasert tilbakemeldingsmodell for vanskelige samtaler. Og 4 klasseromsstrategier for bedre selvregulering. Karakter B.

- Praktisk Pedagogikk, OsloMet Kjeller, eksamen vår 2011. Karakter A

- Executive Master of Management Strategisk Markedsføring BI Oslo, eksamen vår 2007.

- Executive Master of Management Samspill og Ledelse BI Oslo, vår 2006. Prosjekt: Skape kreative og innovative prosjekter som kundene elsker.

- Executive Master of Management Scenarielæring BI Oslo vår 2005. Karakter B. Prosjekt: Verdiscenarier for Norge år 2025. Deretter foredrag om implikasjoner.

- Executive Master of Management i Påvirkningsledelse BI Oslo vår 2005. Prosjekt: Ledere som skaper mening og reduserer mismot.

- Bachelorgrad i Markedskommunikasjon, NMH/BI Oslo, vår 2003.

- Fagkurs i markedsføring, NMH 1985.

- Grunnkurs i markedsføring 1984.

- Roald Amundsen videregående skole(dengang Oppegård), 1983.

- Bardufoss videregående skole, 1881 og 1982.  

 

 

PROFILBILDE. Eier og driver Mona Service. Hovedjobb som lærer i vgs. Foto: Studio Oscar, Lillestrøm