ALLEREDE ETABLERT ET PROFESJONELT NETTVERK. Og flere samarbeidspartnere og flinke fagfolk vurderes fortløpende. Foto: MONA SERVICE

MONA SERVICE MISSION: SAVING THE NEXT GENERATION AND PROFESSIONALS FOR BAD MARKETING CONCEPTS & PRESENTATIONS.

SAMABEIDSPARTNERE: SAMMEN HAR VI ET MÅL OM AT VÅRE KUNDER OG BEDRIFTER SKAL STYRKE PROFESJONALITET I MARKEDSFØRING KONSEPTER OG PRESENTASJONER!

Profesjonelt nettverk er under oppbygging. 

- Medierådgiver

- Reklamebyrå/ kommunikasjonshus

- Kule og nye verktøy til foredrag

- Fotograf, stylist, sminkør, frisør, fotostudio, location

- Video produsent

- Frihåndstegner (flippover, tavle og digitalt) 

- Advokat med spesialfelt innenfor rettsområder åndsverksloven, personvern, GDPR, menneskerettigheter og kontraktsrett mellom profesjonelle parter. 

- HR -spesialister

- HMS spesialister

- Online-kurs spesialist

- Redaktører, forfattere og f'orlagshus for digitale læringsressurser og fagbøker

 

Bedriftsrådgiving og administrativ rådgiving. Mona Service, Mona Skogstad. Org.nr. 996 166 287