Sterke verdier definerer Mona Service og hjelper til i implementering av strategiske samarbeid og kunder, i tråd med visjon.

Mona Service visjon er sammen styrkes profesjonalitet. 

Mona Service verdier beskriver hva vi forventer av våre partnere og kunder, og etter hvert hvis det skal ansettes noen. Disse verdiene er utviklet av grunnlegger og gründer - med bidrag fra nettverk og høyere utdannelse. De utgjør en integrert del av rammeverket Mona Service bruker for kundebehandling, utvikle og vite at selskapet viser vei.

Mona Service verdier for å styrke profesjonalitet er:

Nyskapning og kreativitet. Observere, eksperimentere og finne nye passende ideer, strategiske løsninger og tiltak.

Kvalitet. Stolthet i å kunne noe sammen.

Samarbeid. Stor grad av samarbeid. Prestere sammen.  

Prosessbasert tilnærming med fokus på læring, involvering, komplementær kompetanse og forbedring sammen. 

Prestasjon. Være forberedt. Prestere godt, og prioritere godt sammen.

Snakke med. Snakk ut, gi og motta tilbakemeldinger til hverandre og sammen. 

Integritet. Ta til orde for og utvise høy etisk standard sammen. 

Selvstendig vurderingsevne. Stor grad av personlig frihet. Kjenn deg selv. "Tenk sjøl". Selv kjærlighet. Personlig utvikling. Ta ansvar. Selvstendig evne til å vurdere. 

Anerkjennelse. Føle seg anerkjent, trygg, sett og ivaretatt. Skinne. 

Trivsel. Arbeidsglede og en lyst til å skape forandringer sammen. 

Refleksjon. Learning by doing, og refleksjon er viktig etterpå for å lære. 

Mening. Må oppleves meningsfullt. Og noe man identifiserer seg med.

Vise vei. Legge ting bak seg, og se fremover. Bruke ulike verdiscenarier. 

 

Bedriftsrådgiving og administrativ rådgiving. Mona Service, Mona Skogstad. Org.nr. 996 166 287