MARKEDSPLAN 2020-2025

Nå må alle forretningsplaner og markedsplaner endres.Forbrukeradferden og bedriftens ansatte er i sterk endring.  Ta kontakt om du vil være tidlig ute. Sammen spisser og videreutvikle vi din bedriftsstrategi, marketingstrategi, ledelse, formidling, budskap, form og innhold.

Små og store strategiske målsetninger skal bli til god markedsplanlegging av all aktivitet med prospekts, leads, kunder, brukere og samarbeidspartnere.

Her er eksempel på en komplett strategiplan/ markedsplans innholdselementer: 

1. Innledning om strategiplan og markedsføring

2. Bakgrunn

3. Visjon og forretningside

4. Fastsette bedriftens overordnede mål (kvantitativ og kvalitative)

5-6 Strategiprosessen

5. Situasjonsbeskrivelse, eksterne og interne arbeidsbetingelser

5.1 Hva og hvem har vi ansvar for?

5.2. Hva og hvem er avhengige av oss?

5.3 EKSTERNE arbeidsbetingelser (PESTEL, markedsanalyse, konkurrentanalyse)

5.4 INTERNE arbeidsbetingelser (ledelse og ansatte, konkurransefortrinn, aktivitet i sosiale medier/, nettsider og rutiner )

6. SWOT –ANALYSE og bedriftens muligheter

6.1 Analyse av bedriftens styrker, svakheter, muligheter, trusler

6.2 Ender opp i en liste over vekst- og utviklingsmuligheter. Splitte opp kjernespørsmål i analysen. Vurdere bedriftens muligheter

7. Velge strategi.

7.1 Strategiske overveielser

7.2 Diskutere ulike vekststrategier

7.3 Velge strategi

8.-10 Implementere/ gjennomføre strategien

8. Markedsmål, hva vil vi oppnå på ett år?

9. Markedsstrategi. Marketingmiksen, Hvordan nå de overordnede målene og overordnet strategi, på ett år?

Hovedmålgruppe

Hvilke markeds- og salgsaktiviteter bedriften bør satser på:

P1: produkt strategi

P2: pris strategi

P3: plass/distribusjon strategi

P4: promotion/ påvirkningsstrategi

P5: personal/ ledelse/ eiere

P6: prosess

P7: påvisning/ fysisk bevis

10. Handlingsplan. Plan, gjennomføringsfase og effektmåling.

11. Kontrollere og eventuelt endre strategien (7-10)

12. Økonomi

13. Administrasjon

14. Sikkerhet

Oppsummering

Følgende spørsmål kan med fordel løftes i oppsummeringen:

Fungerer forretningsideen som en ledestjerne internt? Og er den kommersiell vellykket og bidrar til lønnsomhet? Er SOFT-analysen riktig? Er markedsmålene realistiske og konkrete nok? Har vi riktig målgrupper/ kundegrupper? Er marketingmix og servicemix og digital salgsstrategi effektiv nok? Er markedsføringstiltakene tilpasset målgruppene/ kundegruppene? Hva trenger mer utforskning? Fungerte handlingsplanen etter hensikten? Hvordan gikk selve gjennomføringen? Nådde vi målene våre? Ble vi oppfattet som mer profesjonelle av styre/ eiere, kunder, prospekts og partnere med en attraktiv merkevare? 

HVORFOR TRENGS EN PLAN?

Kjøp en ekspertise som du selv ikke besitter. Kjøp hjelp til å beherske arbeidsmengden en markedsplan medfører. Mange synes det er viktig å bruke folk som rett og slett er bevandret i det å lage gode markedsplanen, for å sikre god gjennomføring.

Kontakt for en analyse og samtale nå! Jeg er raus med god service  helt fra start, sms 930 53 453. 

FOR DEG SOM HAR MARKEDSPLAN/ FORRETNINGSPLAN OG STYRET/ EIERE/LEDELSE  VIL HA OPPDATERINGER

Få korrektive tilbakemeldinger på din forretningside, markedsplan el forretningsplan. Fokus på forbedring av eksisterende forretningside, markedsplan og/eller forretningsplan

Jeg gir konkrete og korrektive tilbakemeldinger som kommentarer i møte, men mest digitalt. Sikre at du får en gjennomlesning med mine kommentarer av din forretningside, markedsplan, forretningsmodell eller forretningsplan.

Jeg gir påpekninger etter dine ønsker og behov, og evetuelt hva jeg reagerer som kan generere økt omsetning, økt kundetilfredshet og reduserte kostnader. Målet er at du får en god markedsplan,  før det fremlegges styre, eiere, ledelse og nøkkelansatte.

Pris for analyse og forbedringer kr 990 pr time eks mva. Varighet 1-9 timer avhengig av omfang, hvorav vi avtaler hvor lenge du trenger å være tilstede fysisk eller om alt er digitalt. I forretningsplan er det flere punkter enn det du ser i innholdsoversikten. 

Ta kontakt for tilbud, sms 930 53 453

 

Bedriftsrådgiving og undervisning. Mona Service, Mona Skogstad. Org.nr. 996 166 287