8-Stegs Relasjonsbasert tilbakemelding                     til bruk i skolen

Jeg forsket meg frem til en 8 -stegs relasjonsbasert tilbakemeldingsmodell som kan brukes av kontaktlærere og ledere i skolen. Deler med alle som er opptatt av nye skolehverdagen i vgs, bedre læringsutbytte og jobb med sosiale ferdigheter.

Deler av denne kan brukes i næringslivet også, særlig i åpne og kreative vinner kulturer. 

Den er også oversatt til engelsk, og en del av Bev Freedmans kurspakke i Norge og utland, hvor hun anerkjenner meg som forfatter som lærer og student. Vil du se den på engelsk, kan jeg sende deg link som ligger den ute på nettlink Engelsk versjon, side 45 & 46

Ta kontakt for et tilbud og samarbeid.

Jeg deler gratis digitalt hvis du er lærer eller skoleleder ved at du sender meg din epost adresse, men tar et honorar for fysisk oppmøte, kurs og medgått reisetid.

Skolerådgiving og kurs. Mona Service, Mona Skogstad. Org.nr. 996 166 287

8-stegs relasjonsbasert tilbakemeldingsmodell for ledere og kontaktlærere i vanskelige samtaler på/ i skolen. Foto: Monaservice