15 triksa varehandel bruker

Jeg ble spurt om jeg kunne samle grepene fremragende salgs- og markedsførere gjør for å friste kunder i og utenfor butikk, på en lettfattelig måte. Det resulterte i to timers rådgiving tilpasset butikkansatte og deres sjefer. Det er forskningsbasert. Wow-effekt. Ta kontakt! 

 

8 stegs relasjonsbasert salg

Jeg ble spurt om jeg kunne lage en relasjonsbasert og helhetlig modell for salgsprosessen. Det gjorde jeg. Dte ble 8 trinn. Denne inngår i min undervisning som kurs i salg og service. Jeg samlet grepene fremragende salgs- og markedsførere gjør for å bygge gode relasjoner med kunder fra de kommer inn i butikken til man følger de opp i kundeprogrammer. Alt på en lettfattelig måte. Det resulterte i to timers rådgiving tilpasset butikkansatte og deres sjefer. Det er forskningsbasert. Wow-effekt. Ta kontakt!