Gratis konsultasjon, i sommer

Kunder som kommer inn får først en grundig gratis konsultasjon hvor vi fokuserer på det aktuelle fagområdet, før de eventuelt rådes til å ta å løse sakens spørsmål videre sammen, eller droppe den, dersom det ikke lønner seg å gå videre med.

Konsulentfirmaer har nok en litt forskjellig praksis på dette.

Mange bruker lite tid på det man yter gratis, og krever at konsultasjonen etter kort tid må bli til et oppdrag. Mona Service har ingen slik tidsramme.

Det vanlige er at vi setter på taksametre når vi ser at man ikke kommer lenger uten ytterligere vurderinger. Hvis man må ha inn mer research, fakta og dokumenter og gjøre en grundigere vurdering, sier jeg fra, og anbefaler enten å gå videre med oppdraget, eller å droppe saken du lurte på.

Standardpris er 990,- kroner pr. time, mens prisen vil være enda lavere for aktører firmaet har bedriftsavtale med.

Bedre timepris med bedriftsavtale. 

 

 

 

 

 

Navn*
E-postadresse*
Telefonnummer*
Emne*
Melding*